Vánoční AUKCE kláves Michala Davida - ve prospěch charitativních organizací

Vánoční AUKCE kláves Michala Davida

Vyvolávací cena kláves : 10 000 Kč
Email pro zasílání nabídek : aukce.md@seznam.cz
Termín pro podávání nabídek: 28.11.2018 - 16.12.2018

Pravidla a informace o veřejné aukci
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUKCE KLÁVES MICHALA DAVIDA

Aukční nabídka kláves (Klávesy, červené barvy, značky: KORG RK - 100S ) ve vlastnictví p. MICHALA DAVIDA, nar. 14.7.1960 (dále jen "Prodávající") (dále jen "Klávesy") proběhne formou veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předmětem kupní smlouvy jsou Klávesy a jediným kritériem výběru nejvýhodnější nabídky je kupní cena. Prodávající tímto stanovuje nejnižší akceptovatelnou kupní cenu Kláves, a to ve výši 10 000 Kč.

Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 16.12.2018. Nabídky mohou zájemci podávat formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu aukce.md@seznam.cz / k nabídce je vždy nutné uvést jméno, příjmení, adresu a kontaktní údaje zájemce/. Prodávající se zavazuje uzavřít kupní smlouvu se zájemcem, který nabídl nejvyšší kupní cenu. V případě, že více zájemců nabídne kupní cenu ve stejné výši, uzavře Prodávající kupní smlouvu s tím zájemcem, jehož nabídka byla doručena jako první.
Podáním nejvýhodnější nabídky a uplynutím stanovené lhůty k podávání nabídek vzniká zájemci povinnost uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu. Prodávající zveřejní během následujících 14-ti dní po uplynutí lhůty pro podávání nabídek na www.michaldavid.cz jméno zájemce, který podal nejvyšší nabídku a její výši. Tímto zveřejněním Prodávající splní povinnost informovat všechny neúspěšné zájemce, že jejich nabídky odmítá. Kontaktováním zájemce s nejvyšší nabídkou je považováno za akceptaci ze strany Prodávajícího. Způsob předání Kláves bude s úspěšným zájemcem, tj. kupujícím dohodnuta následně. V případě, že by nedošlo k uzavření kupní smlouvy se zájemcem, který nabídl nejvyšší kupní cenu, je Prodávající oprávněn kontaktovat zájemce dalšího v pořadí a uzavřít s ním kupní smlouvu.
S ohledem na skutečnost, že celá výše získané kupní ceny bude věnována na charitativní účely, a to konkrétně těm charitativním organizacím, které Michal David osobně vybere, je Prodávající oprávněn požadovat po zájemci, který porušil povinnost uzavřít kupní smlouvu dle těchto podmínek domáhat se náhrady škody nebo peněžitého zadostiučinění za poškození dobrého jména, k němuž v důsledku neuzavření kupní smlouvy došlo.


Zájemci tímto souhlasí s uveřejněním svého jména a nabídnuté kupní ceny, na výše uvedených webových stránkách, v případě podání nejvyšší nabídky. Zasláním nabídky zájemci udělují souhlas se zpracování osobních údajů, které sami Prodávajícímu sdělí formou nabídky zaslané e-mailem. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem vyhodnocení veřejné soutěže a v souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů.

Michal David - YouTube kanál
(Pro správné zobrazení této části stránky je nutný souhlas s využitím cookies. Pro zobrazení prosíme otevřete nastavení a povolte využití analytických i marketingových cookies.)
Michal David
iTunes Google play Deezer Spotify Bontonland
Kleopatra Tři mušketýři Angelika Mata-Hari Kat Mydlář Andílci za školou Je třeba zabít Davida Děti ráje Mona Lisa Muž se železnou maskou Kvítek mandragory
Copyright © 2015 Michal David

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.